სიახლე

რეგიონალური ტურისტული მეგზურის გადამზადების პროგრამა ავტორიზაციის ბოლო ეტაპზეა.
პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები რამდენიმე თვეს გრძელდება და მისი მიზანია მოკლე პერიოდში კომპეტენციების შეძენა და განვითარება იმავე სფეროში პროფესიული საქმიანობისთვის. ამ პროგრამების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.
მადლობა USAID Zrda Activity in Georgia, რომელთან თანამშრომლობითაც კასპის პროფესიულ კოლეჯში რეგიონალური ტურისტული მეგზურის პროგრამა განხორციელდება.