ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი

22 ივლისს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა კასპის პროფესიულ კოლეჯსა და საქართველოს ტურიზმის ასოციაციას შორის. მემორანდუმის მიზანია, ორმხმრივი თანამშრომლობის გზით ხელი შეეწყოს საქართველოს ტურიზმის მდგრად განვითარებას საგანმანათლებლო ტურიზმის მიმართულებით, კასპის კოლეჯის სტუდენტების კვალიფიკაციის ამაღლებას და მათი პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.   მემორანდუმი მოიაზრებს ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამებისა თუ პროექტების დაგეგმვასა და განხორციელებას, რომლებიც მიმართული იქნება სამეცნიერო კვლევების, საგანმანათლებლო საქმიანობისა…

რეგიონალური ტურისტული მეგზურის გადამზადების პროგრამა

რეგიონალური ტურისტული მეგზურის გადამზადების პროგრამა ავტორიზაციის ბოლო ეტაპზეა. პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამები რამდენიმე თვეს გრძელდება და მისი მიზანია მოკლე პერიოდში კომპეტენციების შეძენა და განვითარება იმავე სფეროში პროფესიული საქმიანობისთვის. ამ პროგრამების წარმატებით გავლის შემთხვევაში გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.მადლობა USAID Zrda Activity in Georgia, რომელთან თანამშრომლობითაც კასპის პროფესიულ კოლეჯში რეგიონალური ტურისტული მეგზურის პროგრამა განხორციელდება.