სიახლე

📣 21 მარტს მსოფლიო დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს! 🧦 ამ დღის დაწესების მიზანს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მხარდასაჭერად საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. 👫 მიეცი თავის გამოჩენის საშუალება – კასპის კოლეჯისთვის ეს გზავნილი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლების სისტემის ფორმირებას და აქტიურ ცხოვრებაში მათ სრულყოფილ ჩართვას ნიშნავს!

#ერთადდავასრულოთსტერეოტიპები

#დაუნისსინდრომისმსოფლიოდღე

#21მარტი

21 მარტი
დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე
ერთად დავასრულოთ სტერეოტიპები