კასპის კოლეჯი აცხადებს მიღებას რეგიონალური ტურისტული მეგზურის მოკლევადიან გადამზადების პროგრამაზე

კასპის პროფესიულ კოლეჯში რეგიონალური ტურისტული მეგზურის მოკლევადიან გადამზადების პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო! თუ გსურს გახდე სერტიფიცირებული გიდი, პროგრამის ფარგლებში შენ შეძლებ სრულიად უფასოდ დაეუფლო ექსკურსიის დამოუკიდებლად წარმართვის საჭირო ცოდნას, მათ შორის, როგორიცაა სალაშქრო ინვენტარის გამოყენება, ჯგუფის გაძღოლა, ობიექტის დემონსტრირებისა და უსაფრთხოების საკითხები. პროგრამით გათვალისწინებულია რეგიონის სპეციფიკაზე მორგებული არაერთი პრაქტიკული სამუშაო, საფეხმავლო ტური და შემაჯამებელი ექსკურსია, რაც…

ხელით ელექტრორკალური შედუღების მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო

კასპის პროფესიულ კოლეჯში ხელით ელექტრორკალური შედუღების მოკლევადიან მომზადების პროგრამაზე რეგისტრაცია დაიწყო! პროგრამის ფარგლებში თქვენ შეძლებთ უფასოდ შეისწავლოთ: ელექტრორკალური შედუღების ტექნოლოგიის თავისებურება; სამუშაო ნახაზის, ტექნოლოგიური ინსტრუქციისა და ტექნოლოგიური რუკის წაკითხვა; უსაფრთხოების წესების დაცვით, შესადუღებელი დეტალების ხელით რკალურ შედუღება სხვადასხვა სივრცულ მდებარეობაში (ქვედა, ჰორიზონტალური, ვერტიკალური, ჭერისული); შესრულებული სამუშაოს შესახებ დოკუმენტაციის შედგენა და სხვა. პროგრამა მოიცავს ანაზღაურებად სტაჟირებას…