კასპის კოლეჯი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას აცხადებს

კასპის კოლეჯი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთა რეგისტრაციას აცხადებს.   სსიპ კასპის კოლეჯი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის მსურველთათვის რეგისტრაციას აცხადებს. საბჭო სამეთვალყურეო ორგანოა, რომლის ძირითადი მოვალეობები გულისხმობს კოლეჯის განვითარებაში მონაწილეობის მიღებას, კოლეჯის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შეთანხმებასა და რეკომენდაციების შემუშავებას, კოლეჯისთვის ახალი პარტნიორების მოძიებაში დახმარებას და სხვას. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობა…