სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია.

სსიპ კასპის კოლეჯმა დაინტერესებულ მხარეებს 7 წლიანი სტრატეგიული და 2021 წლის სამოქმედო გეგმა წარუდგინა. შეხვედრის მიზანი დაინტერესებული მხარეებისთვის კოლეჯის სამომავლო გეგმებისადა პერსპექტივების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაა. COVID-19ით გამოწვეული პანდემიის გამო შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში წარიმართა.