სსიპ კასპის კოლეჯის საგანმანათლებლო პროგრამების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია კატალოგში. აღნიშნული დოკუმენტები დაგეხმარებათ უკეთესად გაერკვეთ სასწავლებლის საქმიანობაში და გაეცნოთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებსა და მოკლევადიან მომზადება-გადამზადების პროგრამებს.