სიახლე

დღეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გავაფორმეთ საქართველოს გაეროს ასოციაციისასა (UNAG) და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდთან (OSGF). აღნიშნული ორგანიზაციები ახორციელებენ პროექტს “ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება“.
მემორანდუმის მიზანია, პროექტის ფარგლებში მხარეებს შორის თანამშრომლობით ახალგაზრდების დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა. პროექტის ფარგლებში პროფესიული სასწავლებლების ჩართულობით იგეგმება სახელმძღვანელოების: ეფექტური კომუნიკაცია, პროექტის მართვა, ციფრული თანამშრომლობა და პროდუქტიულობა, მეწარმეობა შემუშავება. ასევე პროექტის ფარგლებში განაზღვრულია პროფესიული მასწავლებლების გადამზადება.
მადლობა Society Biliki დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზებისთვის.